Oproep nbf

Beste bestuurder,

Tijdens onze laatste bondsvergadering (juni 2018) waren 38 van de 110 aangesloten verenigingen stemgerechtigd aanwezig. Je realiseert je, bij een stemming over contributieverhoging, dat maar een klein deel van onze groep op dat moment beslissingen neemt. Dat heeft ons aan het denken gezet. Wij staan de komende jaren met z’n allen voor een aantal grote uitdagingen. Als NBF realiseren wij ons dat we hulp nodig hebben. Hulp van een groep mensen die mét de NBF de bowlingsport weer sterk wil maken. Wij willen dan ook graag in gesprek komen met bestuurders, bowlers, ondernemers, sponsoren, bowlingexploitanten, proshophouders etc. die samen met de NBF mee willen denken over de toekomst van onze sport, én in de breedste zin van het woord. Mensen die aan willen pakken, met een positief kritische houding en een creatieve mindset.

Wij zijn voornemens om een klankbordgroep op te richten. Een goede mix van de hierboven genoemde expertisevelden. Mensen die samen met de NBF voor een breder draagvlak, nieuwe initiatieven en veranderingen kunnen zorgen. Alleen kunnen wij dat niet, eerlijkheid duurt het langst. Een puur gebrek aan menskracht.

Ter illustratie een aantal voorbeelden van zaken die aan de orde kunnen komen:

Samenwerken met andere verenigingen en NBF

• Toernooien organiseren

o Do’s and Dont’s

o Afstemming wedstrijdkalender

• Besturen van verenigingen

o Afspraken maken met ondernemers (contracten)

o Samenwerken op het gebied van trainingen e.d.

• Automatisering

o Website

o Scoreverwerking

Topsport

• Sponsoring/financiering

• Faciliteiten

Contributie toekomst

• Hoe gaan we inkomsten voor de NBF zekerstellen?

• Recreatiepas?

Nieuwe & oude evenementen

• Wat kunnen we verbeteren?

• Zijn er nieuwe evenementen die we kunnen organiseren om nieuwe leden te krijgen of extra financiële middelen?

Om bovenstaand idee op te starten is er een bijeenkomst gepland op het bondsbureau in Veenendaal. Er is keuze uit twee dagen en tijden:

donderdag 8 november van 14.00 tot 16.30 uur

donderdag 8 november van 19.00 tot 21.30 uur

woensdag 14 november van 14.00 tot 16.30 uur

woensdag 14 november van 19.00 tot 21.30 uur

Aanmelden kan tot 1 november via e-mail naar secretariaat@bowlen.nl. Vermeld hierbij uw naam en uw voorkeur voor datum en tijd. Mocht u met meerdere personen komen wilt u dat dan ook laten weten?

Iedereen is uitgenodigd voor deze bijeenkomst dus wij zouden het zeer op prijs stellen als u als bestuur deze brief wilt delen met uw leden, bowlinghuis, sponsoren en anderen die u geschikt vindt.

Wij hopen op een zeer grote opkomst zodat we met elkaar constructief het gesprek aan kunnen gaan, de klankbordgroep in kunnen richten en samen de oplossingen en ideeën voor de toekomst te gaan maken.

Namens NBF bestuur en bureau,

Elco Gorter

Penningmeester & topsport NBF

Nieuwe punten telling bowler/ster

Bowl(st)er van het jaar 2018/2019

per week : game boven je gemiddelde
10 t/m 19 pins 1 punt
20 t/m 29 pins 2 punten
30 t/m 39 pins 3 punten
40 t/m 49 pins 4 punten
50 t/m 59 pins 5 punten
60 t/m 69 pins 6 punten
70 t/m 79 pins 7 punten
80 t/m 89 pins 8 punten
90 t/m 99 pins 9 punten
100 of meer 10 punten

periodekampioen 3 punten
leaguekampioen 5 punten
finaledag 1e plaats 10 punten
finaledag 2e plaats 8 punten
finaledag 3e plaats 6 punten
finaledag 4e plaats 4 punten

verenigingskampioenschappen
1e plaats A/B/C/D-klasse 10 punten
2e plaats A/B/C/D-klasse 8 punten
3e plaats A/B/C/D-klasse 6 punten
4e plaats A/B/C/D-klasse 5 punten
5e plaats A/B/C/D-klasse 4 punten
6e plaats A/B/C/D-klasse 3 punten
7e plaats A/B/C/D-klasse 2 punten
8e plaats A/B/C/D-klasse 1 punt