Record

Bv zetten feliciteren Erik wolters en nico scheeren met hun behaalde oorkondes

Erik wolters gooit op 19-12-2016 zn laatste game  een  299 totaal over 3 games  846

Nico scheeren en Erik wolters gooiden samen de eerst game een totaal van 520 (Erik 279 nico 241)

En het eind totaal over 6 games 1502

Ze mochten samen 6 oorkondes in ontvangst nemen

 

20170109_210742

contributie nbf

Nieuwe contributiestructuur vanaf seizoen 2016-2017

Tijdens de Bondsvergadering van juni 2015 is besloten dat vanaf 1 september 2016 de contributiestructuur van de NBF zal veranderen. In plaats van 2 verschillende passen wordt er 1 pas uitgegeven voor alle leden, het onderscheid van Sportpas en Sportpas Plus komt daarmee te vervallen.
Meer mogelijkheden Deze nieuwe structuur biedt meer mogelijkheden, zowel voor onze leden als voor bijvoorbeeld toernooiorganisatoren. De groep potentiële deelnemers voor toernooien groeit namelijk in één keer van alleen Sportpas Plus leden naar alle NBF-leden. Het is aan de toernooiorganisatoren om met een aantrekkelijke toernooiopzet te komen, om ook deze huidige Sportpas leden enthousiast te maken voor deelname.
Voor de huidige Sportpas leden zelf is het grote voordeel natuurlijk dat zij naast verenigingsactiviteiten vanaf 1 september ook kunnen deelnemen aan andere toernooien en kampioenschappen.
Contributietarieven per 1 september 2016 De nieuwe structuur heeft tot gevolg dat per 1 september de contributietarieven veranderen. Het overzicht ziet er als volgt uit:

Jeugd € 20,00
Senioren 18 t/m 21 jaar € 25,00
Senioren 22 t/m 64 jaar € 30,00
Senioren 65 jaar en ouder € 25,00